Sahabat Dunia&Akhirat

May 19, 2009

Sanjungan Rasulullah Kepada Assiddiq dan Alfarouk

ABU BAKAR ASSIDDIQ
# Wanita yg paling kucintai ialah aisyah dan lelaki yg paling ku cintai ialah ayahnya

#Jika ditimbangi iman Abu bakar dengan iman sekalian umat,berat lagi iman Abu Bakar

#Barangsiapa yg ingin melihat sesorang yg sudah dimerdekahkan dari api neraka,maka lihatlah Abu Bakar

#Islam telah ditegakkan dengan pengorbanan Sti Khadijah dan Abu Bakar

#Aku tidak berkata kepada sesorang tentang persoalan islam,melainkan ia menolak kepada aku dan ia mengulangi perkataannya kepada aku kecuali putera Abu Quhafah(Abu Bakar). Sungguh aku tiada berkata kepadanya tentang sesuatu persoalan,Kecuali ia mahu menerimanya dan memegang teguh padanya.

UMAR BIN ALKHATTAB

#Hai Umar,kiranya adanya Nabi sesudahku,tentulah engkau Nabi itu

#Syaitan sungguh takut kepadamu,Hai Umar!

#Umar berserta aku,dan aku berserta Umar

#Kebenaran sesudahku,berada di mana Umar berada

Rujukan Buku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Ra Dan Sayyidina Umar AL-Khattab Ra Karangan Luqman Hakim

0 comments: